Rudné bane- test

Ikona Budova

Odpredaj nepotrebného majetku

Odpredaj nepotrebného a prebytočného majetku v správe š.p. Rudné bane Banská Štiavnica

Ikona Budova

Odpredaj nepotrebného majetku

Odpredaj nepotrebného a prebytočného majetku v správe š.p. Rudné bane Banská Štiavnica

Ikona Budova

Odpredaj nepotrebného majetku

Odpredaj nepotrebného a prebytočného majetku v správe š.p. Rudné bane Banská Štiavnica

Ikona Budova

Odpredaj nepotrebného majetku

Odpredaj nepotrebného a prebytočného majetku v správe š.p. Rudné bane Banská Štiavnica


Odpredaj nepotrebného majetku

Odpredaj nepotrebného a prebytočného majetku v správe š.p. Rudné bane Banská Štiavnica

Čítať viac »Verejné obstarávania

Všetky verejné obstarávania š.p. Rudné bane Banská Štiavnica na jednom mieste

Čítať viac »Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Všetky zmluvy, faktúry a objednávky š.p. Rudné bane Banská Štiavnica
Čítať viac »Aktuálne

Informácia o aktuálne vykonávaných prácach š.p. Rudné bane Banská Štiavnica
ČÍTAŤ VIAC »O spoločnosti

Organizácia Rudné bane, štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou a zakladateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Náplňou činnosti nášho podniku je okrem iných úloh i riešenie problémov vznikajúcich po skončenej banskej činnosti v oblasti rudného baníctva na Slovensku na základe Vládou SR prijatého útlmového programu pre rudné baníctvo, v zmysle legislatívy platnej pre banskú činnosť.

Čítať viac »