Aktuálne predaje

Ponuka predaja drahých kovov vo forme laboratórnych pomôcok

Drahé kovy vo forme laboratórnych pomôcok:

P.č. Názov Množstvo Rýdzosť drahého kovu Hmotnosti v g Cena v € s DPH
1. Kelímky, víčka 6 Platina 999/1000 99,90 2669,65
2. Sitká väčšie 4 Platina 950/1000 73,55 1835,99
3. Sitká menšie 4 Platina 950/1000 43,75 1110,68
4. Sitko platinové 1 Platina 950/1000 16,85 458,99
5. Drôtik platinový 1 Platina 950/1000 15,92 404,16
6. Strieborný drôt 2 Striebro 999/1000 612,6 380,61
7. Zliatok z DK 1 Paládium, Zlato, Platina 13,2 577,71

Cena drahých kovov je určená Dodatkom č. 2 k Znaleckému posudku č. 05/2021 znalca Mgr. Ing. Vladimíra Balaščáka z 29.4.2021 vo výške 7437,79 € bez DPH. Drahé kovy sa predávajú v celku a nie je možné navrhnúť ich kúpu po častiach.

V prípade záujmu nás kontaktujte na rudebane@rudnebane.sk