Aktuálne predaje

Ponuka predaja drahých kovov vo forme laboratórnych pomôcok

Drahé kovy vo forme laboratórnych pomôcok:

P.č. Názov Množstvo Rýdzosť drahého kovu Hmotnosti v g Cena v € s DPH
1. Kelímky, víčka 6 Platina 999/1000 99,90 2 905,61
2. Sitká väčšie 4 Platina 950/1000 73,55 2 032,26
3. Sitká menšie 4 Platina 950/1000 43,75 1 208,85
4. Sitko platinové 1 Platina 950/1000 16,85 465,58
5. Drôtik platinový 1 Platina 950/1000 15,92 424,08
6. Strieborný drôt 2 Striebro 999/1000 612,6 405,92
7. Zliatok z DK 1 Paládium, Zlato, Platina 13,2 629,55

Cena drahých kovov je určená  znaleckým posudkom č. 05/2021 znalca Bc. Ing. Vladimíra Balaščáka z 29.4.2021 vo výške 8071,85€. Drahé kovy sa predávajú vcelku a nie je možné navrhnúť ich kúpu po častiach.

V prípade záujmu nás kontaktujte na rudebane@rudnebane.sk