Kontakt

Adresa sídla:

Rudné bane, š.p.

Kammerhofská 25,

969 01 Banská Štiavnica

 

Adresa riaditeľstva:

Námestie sv. Trojice 1,

3. poschodie

969 01 Banská Štiavnica

 

Telefónna ústredňa:
+421 48 413 8910

IČO: 00007838

Email: rudnebane@rudnebane.sk

 


 

PODNIKOVÉ RIADITEĽSTVO

Mgr. Peter Žitňan, podnikový riaditeľ
Telefón: +421 48 4138 910 , 0918 834 319
Email: rudnebane@rudnebane.sk

Sekretariát PR

Ing. Eva Zdútová-Šťastná
Telefón: +421 48 4138 910
Email: zdutova-stastna@rudnebane.sk

 

STREDISKO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Adresa: Rudné bane, š.p.
Mickiewicza 6
052 01  Spišská Nová Ves

Telefón:+421 53 4414 891, +421 53 4414 892
Email: rudnebanesnv@rudnebane.sk

Ing. František Pramuka, vedúci strediska SNV
Telefón: +421 905 408 653
Email: pramuka@rudnebane.sk

ÚTVAR ÚTLMU

Ing. Ľubomír Jakubek , technický pracovník
Telefón:+421 53 4414 892, +421 905 267 980
Email: jakubek@rudnebane.sk

ÚTVAR EKONOMICKÝ A PERSONÁLNY

Lýdia Patzová, mzdová účtovníčka
Telefón: +421 53 4414 891, +421 904 295 667
Email: patzova@rudnebane.sk

Anna Dubošová, referent
Telefón: +421 53 4414 891

 


ÚSEK SLOVINKY

Adresa: Rudné bane, š.p.
053 40  Slovinky

Telefón: +421 53 4472 304
Email: rbslovinky@rudnebane.sk

 

Jozef  Hudák
Telefón: +421 908 208 185
Email: hudak@rudnebane.sk