Zamestnanie a kariéra

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Vedúci technického odboru

 

Miesto výkonu práce: Banská Štiavnica

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: máj 2024, alebo podľa dohody

Mzdové podmienky (brutto): od 1600 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• príprava vyjadrení ku konaniam orgánov štátnej správy
• manažment dodávateľov a realizátorov technických prác
• návrh a príprava sanačných projektov, technických a stavebných projektov
• správa ložísk a dobývacích priestorov v pôsobnosti š.p. Rudné bane
• riešenie agendy súvisiacej s banskou a geologickou činnosťou a rokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a ostatnými dotknutými právnickými a fyzickými osobami
• vypracovanie a predkladanie správ a informácií a ročných a iných plánov vedeniu spoločnosti

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské 2. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• manažérske a odborné skúsenosti
• riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti
• koncepčný, pro-aktívny prístup
• flexibilita, schopnosť viesť svoj tím
• zodpovednosť, dôslednosť
• anglický jazyk
• software Word, Excel, GIS (QGIS alebo MapInfo)
• Vodičský preukaz B

Informácie o výberovom konaní
Svoj životopis zašlite do 15. apríl 2024 na adresu rudnebane@rudnebane.sk

Na výberový pohovor budú prizvaní iba uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky.

Ďalšie informácie:
Uchádzač je povinný spolu so životopisom zaslať aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa príslušnej legislatívy, nie starší ako jeden mesiac. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15.4.2024.

Stručná charakteristika spoločnosti
Rudné bane, š. p. – stabilný štátny podnik pôsobiaci v rámci realizácie štátneho „Útlmového programu rudného baníctva od 01.07.1990 pre oblasť dotovanej ťažby a úpravy rúd železných a neželezných kovov a jeho dopad na bansko-stavebnú a geologicko-prieskumnú činnosť, ktoré vykonávajú štátne podniky v Slovenskej republike. Realizujeme široké spektrum aktivít súvisiacich s našim predmetom činnosti. Mimo iné sú to činnosti vykonávané banským spôsobom, zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, odstraňovanie následkov po banskej činnosti z minulosti a ťažobných dopadov banskej činnosti, zabezpečovanie nariadených opatrení a činnosti pri správe odkalísk, manažment útlmového programu, odpredaj nepotrebného majetku. V rámci rozvojových aktivít je to hľadania nových podnikateľských príležitostí ako Geoterm a pod., spolu s potenciálnym získavaním minerálov z prečisťovaných banských vôd a pod.

Benefity
• benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy
• mesačné odmeny vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy
• 5 dní dovolenky nad rámec ustanovení zákonníka práce
• služobný telefón

Počet zamestnancov: 19 zamestnancov

Adresa spoločnosti
Rudné bane, š.p.
Kammerhofská 25
969 50 Banská Štiavnica

Kontaktná osoba: RNDr. Karol Weis, PhD.,
E-mail: rudnebane@rudnebane.sk