Sanácia environmentálnej záťaže odkaliská Pezinok

Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu:

  • projekt a realizácia doplnkového prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia,
  • projekt a realizácia sanácie environmentálnej záťaže, vyhodnotenej záverečnou správou s posanačnou analýzou rizika a návrhom posanačného monitorovania,
  • projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenej záverečnou správou z posanačného monitorovania.