Kontakt

Adresa sídla:

Rudné bane, š.p.

Kammerhofská 25,
969 01 Banská Štiavnica

Telefónna ústredňa:
+421 48 413 8910

IČO: 00007838

Email: rudnebane@rudnebane.sk

 


 

PODNIKOVÉ RIADITEĽSTVO

Mgr. Peter Žitňan, podnikový riaditeľ
Telefón: +421 48 4138 910 , 0918 834 319
Email: zitnan@rudnebane.sk

Sekretariát PR

Ing. Eva Zdútová-Šťastná
Telefón: +421 48 4138 910
Email: zdutova-stastna@rudnebane.sk

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. František Sekerka
zástupca riaditeľa, vedúci odboru ekonomiky
Telefón: +421 48 3811 830, +421 907 989 628
Email: sekerka@rudnebane.sk

Eva Patschová, vedúca oddelenia
Telefón: +421 48 3811 826, +421 905 626 595
Email: patschova@rudnebane.sk

ODBOR ÚTLMU A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Ing. Adolf Lunev, vedúci oddelenia
Telefón: +421 48 3811 827, +421 918 674 723
Email: lunev@rudnebane.sk

Ing. Ivan Šluch, samostatný referent
Telefón: +421 48 3811 832, +421 907 142 499
Email: sluch@rudnebane.sk

Eduard Antolik, samostatný referent
Telefón +421 905 232 822
Email: antolik@rudnebane.sk

ODBOR PERSONÁLNO ORGANIZAČNÝ

Mgr. Jana Mikulová, samostatný referent
Telefón:  +421 48 3811 825
Email: mikulova@rudnebane.sk

STREDISKO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Adresa: Rudné bane, š.p.
Mickiewicza 6
052 01  Spišská Nová Ves

Telefón:+421 53 4414 891, +421 53 4414 892
Email: rudnebanesnv@rudnebane.sk

Ing. František Pramuka, vedúci strediska SNV
Telefón: +421 905 408 653
Email: pramuka@rudnebane.sk

ÚTVAR ÚTLMU

Ing. Ľubomír Jakubek , technický pracovník
Telefón:+421 53 4414 892, +421 905 267 980
Email: jakubek@rudnebane.sk

ÚTVAR EKONOMICKÝ A PERSONÁLNY

Lýdia Patzová, mzdová účtovníčka
Telefón: +421 53 4414 891, +421 904 295 667
Email: patzova@rudnebane.sk

Anna Dubošová, referent
Telefón: +421 53 4414 891

 


ÚSEK SLOVINKY

Adresa: Rudné bane, š.p.
053 40  Slovinky

Telefón: +421 53 4472 304
Email: rbslovinky@rudnebane.sk

Pavol Gaduš, vedúci úseku
Telefón: +421 905 476 164
Email: gadus@rudnebane.sk

Jozef  Hudák, zmenový technik
Telefón: +421 908 208 185
Email: hudak@rudnebane.sk