Rudné bane

Odpredaj nepotrebného majetku

Odpredaj nepotrebného a prebytočného majetku Rudných baní Banská bystrica

Čítať viac »

Verejné obstarávania

Všetky verejné obstarávania Rudných baní Banská Bystrica na jednom mieste

Čítať viac »

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Všetky zmluvy, faktúry a objendávky Rudných baní Banská Bystrica
Čítať viac »

Aktuálne

Informácia o aktuálne vykonávaných práca Rudných baní Banská Bystrica
Čítať viac »

O spoločnosti

Organizácia Rudné bane, štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou a zakladateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Náplňou činnosti nášho podniku je okrem iných úloh i riešenie problémov vznikajúcich po skončenej banskej činnosti v oblasti rudného baníctva na Slovensku na základe Vládou SR prijatého útlmového programu pre rudné baníctvo, v zmysle legislatívy platnej pre banskú činnosť.

Čítať viac »