Úvod


Rudné bane, štátny podnik
Banská Bystrica

Havranské 11
97432 Banská Bystrica

Telefón: 048 / 413 8910
Fax: 048 / 413 8390

IČO: 00007838
IČ DPH: SK2020459210

Bankové spojenie:
VÚB Banská Bystrica
2030 - 2004312 / 0200